Hvem er berettiget tilskud af sygeforsikring Danmark?
Der skal være stillet en lægelig diagnose inden for 12 måneder
eller set dokumentation for, at medlemmet modtager
receptpligtig medicin for en lidelse.

Der er ikke tale om en henvisning,
men at der sker en behandling af den diagnose patienten har fået stillet.

Zoneterapibehandlingen skal være målrettet mod den
sygdomsaktivitet som henvendelsen drejer sig om.

Der gives ikke tilskud til ”velvære” behandlinger.

Medlemmer af Danmark får deres tilskud udbetalt direkte.